Сайн хичээл хөгжүүлэх үйл ажиллагаа явагдлаа

 

Багш нарын дунд “Сайн хичээл-хөгжүүлэх үйл ажиллагааг 2017” зохион явагдлаа. Үйл ажиллагаанд  12 бүлгийн нийт багш нар байгаль нийгмийн орчин, хэл яриа харилцаа, ма тематик гэсэн гурван чиглэлээр хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд амжилттай оролцлоо.

 

Сэтгэгдэл