ХҮҮХДЭЭ СОНСОХ ӨДРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Сар бүрийн 1-нд хүүхдээ сонсох өдрийг тохиолдуулан “ХҮҮХЭДТЭЙГЭЭ ХАМТ ХҮСЛЭЭ БИЕЛҮҮЛЬЕ”  үйл ажиллагааг эцэг эхчүүд хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулллаа. Үйл ажиллагаанд 12 бүлгийн 300гаруй эцэг эх хүүхэд багачууд оролцлоо. 

 

Сэтгэгдэл