I-р бүсийн сайн хичээл хөгжүүлэх үйл ажиллагаа 2017 зохион явууллаа.

2017 оны 11 сарын 30-нд “I-р бүсийн сайн хичээл хөгжүүлэх үйл ажиллагаа 2017”-ааг зохион байгуулж нийт:

5-р цэцэрлэг

6-р цэцэрлэг

7-р цэцэрлэг

8-р цэцэрлэг

Ононгын найзууд

Түгээмэл оюу

Цагаан-овоо сумын цэцэрлэг

Халх гол сумын тус тус цэцэрлэгээс 6 багш нар Хөгжүүлэх үйл ажиллагаа зааж оролцож 8-р цэцэрлэгийн багш У.Нямсүрэн бүсийн шилдэг багшаар шалгарлаа.

Мөн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсанаар эрхлэгийн цаг, тогоочын цагаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа болон хүүхдийн хоолны шинэ жортой танилцлаа.

 

 

Сэтгэгдэл