ЦЭЦЭРЛЭГ-ХӨГЖЛИЙН ОРЧИН 2

Аймгийн засаг даргын А/360 Цэцэрлэг хөнжлийн орчинзорилтод жилийн  хүрээнд цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд хамтран Мини гал тогоогтохижууллаа.

 

Сэтгэгдэл