ЦЭЦЭРЛЭГ-ХӨГЖЛИЙН ОРЧИН

“Цэцэрлэг-хөгжлийн орчин” зорилтод жилийн хүрээнд манай хамт олон сэтгэлгээ, хараа, хэл яриа, хөдөлгөөн, хэмнэл сонсголийн хөгжлийг дэмжсэн орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Бүрдүүлсэн орчингуудаа эцэг эхчүүддээ танилцуулан ажиллалаа.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл