ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭСЖИГЧ II-Р ЗЭРГЭЭ АВЛАА

Хүүхдийн сурч хөгжих  таатай эрүүл, тайван орчинг бүрдүүлэн Эрүүл мэндийг дэмжигч II зэргийн болзлыг ханган батламжаа гардан авлаа.

 

Сэтгэгдэл