“БАГАЧУУДЫН УЛААН ЗАГАЛМАЙ” ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Цэцэрлэгийн бүлэг бүр “Багачуудын улаан загалмай” буланг шинэчлэн ажиллуулаж, хүүхэд багачуудад хүмүүнлэгийн үйлсийн тухай мэдээлэл өгч мөн багш туслах багш нар хамтран  Улаан загалмайн хэрэглэгдэхүүн шинээр хийж, хүүхдүүдэд танилцуулан хэрэглээ болгон ажиллаж байна.

 

Сэтгэгдэл