“ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

“Гэр бүлийн хүчирхийлэл” сэдвээр 10-р багийн хэсгийн байцаагч А/д Ө.Саранхүү Эрүүгийн мөрдөгч А/д  М.Баяржаргал сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 38 багш ажилчид хамрагдлаа.

 

Сэтгэгдэл