“МИНИЙ ГЭР АЮУЛГҮЙ ОРЧИН” ОСОЛ ГЭМТЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА.

“Миний гэр аюулгүй орчин” осол гэмтлээс сэргийлэх  сургалтыг эцэг эхчүүдэд цэцэрлэгийн эмч С.Мөнхжаргал зохион байгууллаа. Сургалтанд 12  бүлгийн 65 эцэг эх, 42 багш ажилчид хамрагдлаа.

 

Сэтгэгдэл