2-Р САРЫН ХҮҮХДЭЭ СОНСОХ ӨДРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Сар бүрийн хүүхдээ сонсох өдрийг тохиолдуулан эцэг эхчүүдийн дунд “Хүүхэддээ бичсэн сэтгэлийн илгээмж“ үйл ажиллагааг “Хүүхэд хамгаалал” нэгжээс зохион байгууллаа. Үйл ажиллагаанд 12 бүлгийн 380 гаруй эцэг эхчүүд оролцлоо.

 

Сэтгэгдэл